18 august 2015

Ønske fra en tørstig Siel

Indsenderen, en kongelig embedsmand, havde onsdag aften den 23. lejlighed fra sine forretninger henved kl. 8 om aftenen. Han besluttede derfor for sin sundheds skyld at gøre en fodtur til Charlottenlund og derfra tilbage. Da han ikke havde lejlighed at depensere noget i skoven, ønskede han dog gerne ved sit komme til byen at rekreere sit legeme ved ½ pægl vin eller ½ flaske godt øl. Men til sin store ærgrelse fandt han allevegne lukket. Da han nu tillige er isoleret, havde han just ikke forsynet sig med brød. Gik derfor til en i nærheden boende høker eller værtshusmand for at få noget, men også her var lukket. Han måtte derfor, oven på sin motion, gå sulten og tørstig til sengs, da klokken dog knap var halv elleve om aftenen, vist nok om sommeren god borgerlig tid. Ønskeligt var det om klokken 11 kunne være terminen, til hvilken tid honette personer kunne få det nødvendige.

(Politivennen nr. 183, Løverdagen den 3die Juni 1819, s. 2938-2939)