07 oktober 2015

Ønske om en Politievagt paa Christianshavn

I denne tid da enhver veltænkende københavner må glæde sig ved den fortræffelige politiorden der hersker der, er Christianshavn næsten aldeles blottet for den aktive del af dette gode. Når der forekommer uordener, kan disse let vokse til en uheldig grad, inden man kan rekvirere det nødvendige politi fra Domhuset. Og her (hvor der dog er en samling af omkring 10.000 mennesker med samme slæder og samme anledninger som i den egentlige hovedstad) findes end ikke en politiassistent. For denne bor langt inden i København. Således skete der den 25. maj i Store Torvegade og den 26. maj i Brogade to virkelige partislagsmål mellem en del såkaldte flæskedragere og sjovere, som begge varede temmelig lang tid (i det mindste længe nok til at slå enkelte af deltagerne fordærvet) uden at der viste sig nogen autoriseret person til at oprette orden.

"Således skete der den 25. maj i Store Torvegade og den 26. maj i Brogade to virkelige partislagsmål mellem en del såkaldte flæskedragere og sjovere, som begge varede temmelig lang tid" (Store Torvegade var strækningen af nuværende Torvegade længst væk, efter torvet. Eget foto).

Det første slagsmål var rimeligvis aldrig kommet så vidt, og det andet som skal have været en følge af det første vel næppe eksisteret, dersom Christianshavn havde haft en art politivagt, hvor enhver rettænkende kunne anmelde en sådan opkommende uorden, og hvorfra politipersonalet var i stand til straks at gribe ind. En sådan indretning omtrent i midten af det fra København på en måde isolerede Christianshavn ville vist nok være meget ønskelig og meget hensigtsmæssig. Det dertil fornødne vagtlokale kunne her hvor der er så mange kongelige bygninger, vel næppe blive til betydelig bekostning for politikassen.

(Politivennen nr. 283. Løverdagen den 2den Juni 1821, s. 4561-4562).