12 oktober 2015

Bemærkning ved Gade-Renovationen.

Man kan ikke andet end takke politiet for den orden det har indført med at alt skarn fra husene nu må bæres i fjerdinger og baljer ud på vognen til visse bestemte tider. Og at det ikke længere som før i tiden var nogen tilladt at kaste deres urenligheder efter for godt befindende på gaderne, hvor man før næppe kunne komme frem for sådant der lå der i dagevis. Denne indretning er højst prisværdig og helt sikkert meget gavnlig for sundheden som al anden renlighed. 

Men det var højst ønskeligt om der i forbindelse med denne anordning endvidere blev påbudt at ingen måtte bringe deres skarnfjerdinger som er fyldt med tørve- og anden aske til gadevognen før den i huset var gennemvædet med vand, så den utålelige støv som opstår ved afkastningen på vognene derved blev forhindret. Det er både yderst ubehageligt på en stormfuld dag på gaderne at passere forbi disse vogne når de læsses. Man bliver så at sige indhyllet i en tørvesky. Ligesom det til alle tider, men især om sommeren er ubehageligt at få værelser og møbler belæsset med andres skarn der ryger ind fra gaderne gennem åbenstående vinduer

 "Man kan ikke andet end takke politiet for den orden det har indført at alt skarn fra husene nu må bæres i fjerdinger og baljer ud på vognen til visse bestemte tider, og at det ikke længere som før i tiden var nogen tilladt at kaste deres urenligheder efter for godt befindende på gaderne, hvor man før næppe kunne komme frem for sådant der lå der i dagevis" (Lahdes kobbertryk)

Det ville også være meget gavnligt om renovationskarlene blev befalet ikke at læsse mere på vognene end disse kan rumme. For det er meget sædvanligt at se dem læssede så fulde at de langs gaderne taber hvad der var læsset på. Og det fortrinsvis aske der således igen ved første vindpust rejser sig og flyver ind af alle åbninger. På første etage er det således ikke ualmindeligt at man et par gange om dagen må lade sine møbler aftørre, og det synes meget let at kunne forebygges med ovennævnte forslag, ved hvilken foranstaltning mangfoldige mennesker ville forskånes for det evige svineri udefra og være vedkommende meget taknemmelig for at have afværget samme i fremtiden. Der burde fastsættes mulkt såvel for renovationskarlen der tog imod fjerdinger med aske der ikke var gennemvædet, som for dem der bragte det til vognen.

(Politivennen nr. 291. Løverdagen den 28de Julii 1821, s. 4671-4673).