01 oktober 2015

Hvad koster en Døbeseddel

Forleden dag skulle spørgeren skaffe sin søns døbeseddel. Han henvendte sig derpå til kantoren ved Skt. Petri Kirke som på det leverede stemplede papir skrev en attest og efter forlangende fik 3 mark for det. Spørgeren som observerede at der intet navn under attesten, troede at det var en forglemmelse og bad derfor kantoren om at underskrive den. Men han erklærede at det var ham forbudt, og at man desangående måtte henvende sig til præsten. Dog skrev han på randen af den: Bezahlt. 

Da spørgeren kom til præsten, fordrede denne 1 rigsbankdaler. Og skønt man lod ham vide at den var betalt med 3 mark, ville han dog ikke underskrive den for mindre end 1 rigsdaler. Da det tilfælde ofte indtræffer at endog meget fattige folk skal producere døbeattest, så var det ønskeligt at betalingen for samme var så billig som muligt. Og da spørgeren ikke ved at dobbelt skriveri og betaling finder sted ved de danske menigheder, så ønskede han at vide hvor man ved Skt. Petri menighed finder hjemmel for det?

(Politivennen nr. 264. Løverdagen den 20de Januari 1821, s. 4263-4264).

"Han henvendte sig til kantoren ved Skt. Petri Kirke som på det leverede stemplede papir skrev en attest og efter forlangende fik 3 mark for det" (Skt. Petri Kirke 2015. Eget foto).