08 oktober 2015

Om Udførselen af Horse- og Andre Been

Var det ikke gavnligt om udførslen af heste- og andre ben til fremmede steder blev forbudt, da man ved hvilken nyttig og gavnlig brug der kan gøres af blotte ben af døde legemer, især når man har de fornødne maskiner til at raspe og pulverisere dem? Burde man nu for en ringe gevinst lade udføre alle disse ben til skam for vores uvidenhed og uvirksomhed og siden mangle dem når vi kommer efter deres rette brug og får de maskiner der behøves til det? Overalt er det et ækelt og væmmeligt syn at se hele store vognlæs af disse ådselsben køre gennem gaderne ved højlys dag. Ovenpå ligger almindeligvis afpillede hestehoveder og glor fælt til de forbigående som ville de sige: I levende live var jeg min herre til nytte og fornøjelse. Nu skal jeg efter min død være til gavn for fremmede. Tåler I det?

(Politivennen nr. 286. Løverdagen den 23de Juni 1821, s. 4610-4611).


(Politivennen nr. 284 mangler)