05 oktober 2015

Rigensgade

Det er almindeligt kendt at Rigensgade er meget dårligt brolagt. Og derfor tyr fodgængere gerne om aftenen ind på fortovet ved Guldhuset, da det modsatte er halsbrækkende. Men nu sker der det underlige at de 2 skildvagter ved Guldhuset forbyder de vandrende at betræde dette fortov efter kl. 8 om aftenen. Dog sker dette forbud ikke altid. For ofte har jeg passeret det uden mindste tiltale. Med rimelighed kan man vel uden den allermindste fornærmelse spørge: Hvad er årsagen til dette ubestemte forbud? Forholder det sig virkelig således at ingen må betræde dette hellige sted efter ovennævnte klokkeslæt? Og hvorfor.

"Rigensgade er meget dårligt brolagt. Og derfor tyr fodgængere gerne om aftenen ind på fortovet ved Guldhuset, da det modsatte er halsbrækkende. Men nu sker der det underlige at de 2 skildvagter ved Guldhuset forbyder de vandrende at betræde dette fortov efter kl. 8 om aftenen"

Jeg har altid været af den overbevisning at fortovene til dels var anlagt til bekvemmelighed og sikkerhed for fodgængere. Og at jeg ikke tager fejl, beviser de mange og gode politiplakater om fortovenes forbedring og vedligeholdelse. Skulle der findes årsag som gør Guldhusets fortov helligt om aftenerne, hvorfor offentliggøres da ikke sådanne årsager? Før Guldhuset blev indrettet til det som det er nu, kendte man aldeles intet til sådan ubestemthed. Om jeg om dagen må gå der eller ikke, det kan være mig ligegyldigt. For da kan jeg nok krydse mig gennem gaden. Men om aftenen bliver det en ganske anden sag. For at forebygge indbrud eller beskadigelse har man fundet det nødvendigt at postere 2 skildvagter på dette sted. Men sikkert har det aldrig været vedkommendes hensigt at ville forbyde de vandrende den bekvemmelighed som fortovet tilbyder. For for at opnå sådant (ifald det var tilfældet) kunne en bedre og mindre stødende måde have været valgt.


(Politivennen nr. 277. Løverdagen den 21de April 1821, s. 4456-4458).


Redacteurens Anmærkning

Guldhuset ligger i Rigensgade 7-9 og er fredet. Det har navn efter det oprindelige "Guldhus" som blev opført 1668 til at huse alkymisten Borri som havde overbevist kong Frederik 3. om at han kunne forvandle sølv til guld. Den gik til kongen døde, så blev alkymisten smidt ud og bygningen brugt til forskellige ting: Våbendepot, lazaret, uldmanufaktur 1695-1814 og Garnisons Hospital ("Grødhuset") fra november 1818.

Guldhuset i Rigensgade. På Politivennens tid var det få år før blevet indrettet til militærhospital (Eget foto).
 
På skribentens tid var det altså nogle år forinden blevet hospital. Hvor det før havde været  fabrik. På bygningen hænger en tavle med følgende indskrift: "For syge og sårede krigere lod Frederik den Sjette denne af hans kongelige fædre satte bygning indrette til et Garnisons Hospital år 1817"