12 oktober 2015

Utilbørlig Svømmen ved Kiøbenhavns Toldbod.

I søndag eftermiddag kl. 5 indfandt anmelderen sig på toldboden for at tage en tur med dampskibet. Ved hans ankomst til slæbestedet forargedes han ikke så lidt over at se en del voksne drenge af den lavere klasse svømme ganske nær ved toldboden. Men hans harme steg endnu mere da 3 af disse nøgne drenge steg op i en jolle, og stående oprejst i samme drev om mellem flere af de både der sejlede med dampskibets passagerer. Det er sandt at flere familiefædre ærgrede sig over dette syn. Og på nogles tilråb kastede drengene sig atter i vandet. Men det er desværre lige så sandt at der også blandt mængden fandtes nogle der morede sig over dette syn. For de kastede penge ud til drengene, hvorfor disse under det bestandige tilråb: hiv en lille skilling ud! kast den på kant, lille herre, jeg siger ikke om det er en mark osv. fulgte bådene lige ud til dampskibet.

"Anmelderen indfandt sig på toldboden. Ved hans ankomst forargedes han ikke så lidt over at se en del voksne drenge af den lavere klasse svømme ganske nær ved toldboden. Men hans harme steg endnu mere da 3 af disse nøgne drenge steg op i en jolle, og stående oprejst i samme drev om mellem de flere både der sejlede med dampskibets passagerer." (Eckersbergs billede af Toldboden, 1804. Mastekranen på Holmen i baggrunden. Før og Nu 1916).

Anmelderen har været i flere af Europas store søstæder. Men han har intet sted fundet at man så åbenlyst støder an mod blufærdighed og rene sæder. Langt mindre burde dette ske ved København hvor der er så mange badepladser i nærheden som kan benyttes, især af de der kan svømme. Men allermindst burde sådant ske ved toldboden, hvor der om søndagen indfinder sig flere tusinde mennesker. Dette uvæsen ville også her så meget desto lettere kunne hæmmes fordi der er 2 vagter i nærheden. Man håber derfor at de ansvarlige når de nu er gjort opmærksom på det, snart vil finde midler til at forebygge denne offentlige svømmen som ikke foretages for renligheds skyld eller for sundhedens vedligeholdelse, men kun for at erhverve et par skilling.

(Politivennen nr. 291. Løverdagen den 28de Julii 1821, s. 4680-4682).

Redacteurens Anmærkning

Politivennen klager gang på gang over svømmere ved Toldboden. Ud over de artikler som findes i Live Blogging, er der også Politivennen nr. 601, lørdag den 7. Juli 1827, s. 413-415: "Forargelig Svømmen"