15 oktober 2015

Venlig Bøn til Commandantskabet.

Flere gange er der i dette og andre ugeblade ført anke over den folkestimmel der altid findes om søndagen på Vesterbro udenfor Møllers værtshus, hvor der tillige er gynger. Kommer man det nær, så øjner man lutter handelsmænd NB i korte blå trøjer og lange bukser. Disse karle driver byttehandel, ligesom også reel handel, især med lommeure, tobakspiber, piberør etc. og når købet skal sluttes, driver parterne og mægleren ved denne handel over på det fortov hvor der også slås hånd i hånd under tusind forskellige eder og forsikringer. Hvorefter de alle falder ned i den nærmeste kælder for at drikke ligekøb.

Der kan ikke være nogen tvivl om at omtalte folkestimmel strider mod anordningerne, og det må vel kunne skønnes at det er til forargelse for hvert tænkende individ.

"Disse karle driver byttehandel, ligesom også reel handel, især med lommeure, tobakspiber, piberør etc. og når købet skal sluttes, driver parterne og mægleren ved denne handel over på det fortov hvor der også slås hånd i hånd under tusind forskellige eder og forsikringer. Hvorefter de alle falder ned i den nærmeste kælder for at drikke ligekøb". (Vesterbro 1855. Tilfældigvis hedder slagteren også Møller, men har formentlig intet med Møllers værtshus at gøre).

Man kan være vis på at vores nidkære politi vist gerne skaffede stadens indbyggere fri passage såvel ad denne bro som de øvrige to udenfor stadens porte, men der må uden tvivl møde det hindringer som gør sådant umuligt.

Man gætter på om ikke kommandantskabet skulle have tilladt så mange som lystede om søndagen at stå på dette sted af Vesterbro. Men da man tror at såvel denne autoritet som alle andre giver gehør hvor det gælder om offentlig ro og offentlig færdsels ukrænkede rettigheder, så vil man tro at vores human kommandant der altid viser sig som borgerven, vil skænke dette sin opmærksomhed og bifalde at nævnte karlestimmel der udgør et syn som en børs, ved politiets ordre henvises til Trommesalen, hvor de uforstyrret kan nyde selvsamme friheder som de her har tiltaget sig.

(Politivennen nr. 294. Løverdagen den 18. Augusti 1821, s. 4719-4721.