18 november 2015

Er det tilladt at ryge Cigarer paa Dampskibet?

Man ved at ifølge lovgivningen er det utilladeligt at gå på gaderne med tændt pibe uden hætte. Da netop samme misligheder kunne frygtes af tændte cigarer, må man formode at disse stiltiende er indbefattet i forbuddet. Så meget mere besynderligt er det at man på dampskibet hvor så mange galante folk er til stede, kan finde på at ryge cigarer midt i blandt forsamlingen. Følgen heraf var forleden søndag at en dame fik et kostbart sjal og en velklædt mand en næsten ny kjole forbrændt på dampskibet ved cigarrygernes uforsigtighed. Selv om man ved med bestemthed hvilke personer der havde forårsaget skaden, vil det vel være vanskeligt at komme på spor efter deres navne og opholdssteder og endnu vanskeligere at få tilstrækkelig erstatning af dem. Man måtte derfor ønske at et alvorligt forbud mod dette uvæsen måtte blive opslået på skibet af dets bestyrelse, og samme strengt overholdes af dem der havde opsigt ombord.

(Politivennen nr. 339. Løverdagen den 29de Juni 1822, s. 5478-5479).