08 november 2015

Ønske om Svinestiens Udryddelse i Gaarden No. 181 i Store Fiolstræde.


I begyndelsen af denne vinter har det behaget en af beboerne i ovennævnte gård at anbringe en svinesti på en svinepolisk måde op til muren inde i gården til venstre og der at have 4 stykker svin spadserende hele vinteren. Uagtet dette anlæg vel fra økonomiens side har kunnet begunstige ejeren af disse kreaturer når han således kunne have sit vintersul fra første hånd og ved ved en eller anden festlighed lave pølsegilder, i hvilken anledning 2 af dem for 14 dage siden (efter rygtet) måtte række halsen, så har dog denne svinekommers i flere henseende især når vinden er nordøst, generet de andre beboere i nævnte gård meget. 

Plakaterne af 26. marts 1709 og 11. december 1776 samt nyere forordninger som står i forbindelse med dem, forbyder at holde svin i sti i København. Og mindes indsenderen heraf ret, bestemmer førstnævnte plakat endog: At svinene skal forbydes og tilfalde Børnehuset og ejeren betale 10 rigsbankdaler i mulkt. Da nævnte ejer enten kan være uvidende om eller rimeligvis glemt disse forbud, bringes ham samme herved i erindring med anmodning om jo før jo hellere at bortskaffe såvel de to tilbageværende svin som også selve svinegården, og ikke oftere at befatte sig med sådanne anlæg såfremt han vil undgå lovlig tiltale af vedkommende.

(Politivennen nr. 326. Løverdagen den 30te Marts 1822, s. 5231-5232).

(Nr. 324, Løverdag den 16de Marts 1822, s. 5193-5208 mangler) Redacteurens Anmærkning

Store Fiolstræde nr. 181 hedder nu Fiolstræde 34. Huset blev opført 1810 og huser nu Vanggårds Bogudsalg.

I 1564 havde Frederik II udstedt et forbud mod svins adgang til St. Nikolaj Kirkegård, men generelt var svinene så plagsomme at kongen 1576 forbød alt svinehold i hovedstaden, både på åben gade og i lukket sti. I forbuddet forklares at svinelugten forårsagede en ond og forgiftet luft som avlede pest, sygdom og andet. Forbuddet gjaldt dog ikke kongen kongen selv. Han vedblev med at holde svin på slottet. At andre heller ikke respekterede forbuddet fremgår af ovenstående samt andre artikler i Politivennen om svin

Desuden Politivennen, lørdag den 13. september 1828, s. 602: "Til Eierinden af de velmæskede levende Sviin i Prindsensgade" om slagterenke Madame Havgaard i Prinsensgade.