09 november 2015

Spørgsmaal til den Gyldendalske Boghandling og H. H. Thiele.

Den 15. oktober sidste år udgik en subskriptionsplan underskrevet "Gyldendalske Boghandling og H. H. Thiele" på værket "Historisk Hånd-Ordbog" ved d'herrer Blok Tøxen og F. M. Lange. Det blev tilkendegivet at bogen var helt færdig fra forfatternes hånd, og trykningen allerede da for nogen tid begyndt og uafbrudt fortsattes. På omslaget af martshæftet af "Archiv for Historie og Geographie" gentages denne indbydelsesplan, og man må altså tro at der endnu tænkes på udgivelsen. Men da bogen hidtil ikke er udkommet, så tillader man sig herved det spørgsmål: Hvor lang tid kan trykningen af denne færdige og kun til 30 ark anslåede bog rimeligt endnu medtage?

(Politivennen nr. 328. Løverdagen den 13de April 1822, s. 5262-5263).


Redacteurens Anmærkning

Blok Tøxen kan være J. K. Blok Tøxen. F. M. Langes kendes i nationalbibliografien kun som udgiver af "Udvalg danske og udendanske Criminalsager" (1836). Hverken d'herrer eller titlen har jeg kunnet finde nogen steder. Så måske blev værket aldrig til noget. Blok Tøxen var tilsyneladende en aktiv skribent, se fx også Kiøbenhavnsposten 14. august 1830.