19 november 2015

Spørgsmaal.

Hvor længe agter udgiveren af Politivennen at dræbe sine læsere med den yderst kedsommelige brændevinsdisput som i dette blad har foranlediget et formeligt skænderi mellem flere personer? Det var at ønske at han nu ville overlade parterne at afgøre resten i deres brændevinskipper, for den antagne tone kan bladet nu ikke længere vedkende sig, og publikum er fuldkommen ør i hovedet af al den påsæt, bærme etc. som her er udøst?

Svar

Fordi spørgeren keder sig ved at læse om brændevinssagen, vil han dog vel ikke nægte at den kan interessere mange såvel af dette laugs talrige interessenter som udenbys boende der befatter sig med denne næringsdrift. Opfyldtes bladet ene og alene med sådanne stridigheder, så kunne han vel have grund til at fremsætte sit spørgsmål, men da alt sådant følger som tillæg til det ugentligt udkomne nummer og ikke sætter abonnenter eller købere i nogen videre bekostning, så findes spørgsmålet at være utidigt og udgiveren ser ingen grund til at nægte de stridende parter at lade deres af dem selv betalte svar og gensvar følge med bladet, selvom tonen deri endog ikke altid behager ham. Læserne kunne jo også undlade at læse hvad der keder dem og derimod gøre anden brug af det omsonst modtagne papir. Udgv.

(Politivennen nr. 340. Løverdagen den 6te Julii 1822, s. 5493-5494).


Redacteurens Anmærkning

Redacteuren må erklære sin enighed med spørgeren, og Politivennen Live Bloggings læsere henvises til originalen hvis de vil læse den lange meningsudveksling. Utidigt eller ej. Svaret indeholder den interessante oplysning at man altså kunne betale sig til at få et indlæg udgivet i Politivennen.