17 november 2015

Uforskammet Lapseopførsel.

At se en bestemt slags jægere driver deres håndværk på Københavns gader fra skumringen til den sildige aften er optrin som hver aften kan gives for den som ønsker at se en sådan jagt. Men dog vil man som oftest finde at den kun sker efter enkelte damer eller dem som ikke har givet sig under en kavalers varetægt. For disse jægere går dog ikke i almindelighed vidt i deres uforskammethed at de tør byde nogen dame deres selskab eller forfølge hende hvis de ser hun er fulgt af en kavaler. At man imidlertid ikke altid kan forvente så megen æresfølelse og agtelse for damerne hos hele Københavns lapseklasse, derom kan følgende tildragelse tjene som bevis.

"Et selskab bestående af 6 damer og 4 kavalerer hvis vej ulykkeligvis faldt gennem Helsingørsgade og Borgergade, havde det uheld at støde på et septemvirat af lapse." (Nyere foto, Helsingørsgade/Adelgade 32 formentlig fra efter 1880. Det lave hjørnehus var fra o.1680'erne og på Politivennens tid ejet af urtekræmmer Svane og efterkommere. Fra 1908 det legendariske gæstgiveri "Det Skarpe Hjørne". Før og Nu 1918)

Et selskab bestående af 6 damer og 4 kavalerer hvis vej ulykkeligvis faldt gennem Helsingørsgade og Borgergade, havde det uheld at støde på et septemvirat af lapse. Det mildeste udtryk jeg kan bruge om dem. Gud ved hvad der drev dem til deres uforskammede opførsel, enten det var fuldskab eller en overordentlig lyst til den vist af dem så meget yndede kommers begyndte deres lapsesteger med at forhindre en af damerne fra at tage den kavaler der gik foran under armen ved at cirkle om hende med forenede arme. Da det endelig lykkedes ham at trække hende ud af deres kreds, syntes de at ville vise sig fra en endnu mere uforsagt side og stillede sig med tre på hver side af damerne og en sluttede troppen der måske havde den bestilling at anføre dem på deres mandhaftige tog. Således havde selskabet den fornøjelse at have deres følgeskab fra enden af Borgergade til ind i Kronprinsensgade. Og for at vise at de ret vidste hvorledes en fuldkommen laps bør opføre sig, for at gøre sig værdig til et så hæderfuldt navn, undlod de ikke gentagne gange at kigge damerne op under hatten og slutte så tæt til dem at det ikke var muligt for dem at røre armen uden at måtte støde an mod de omtalte personer.


Af agtelse for den stand hvortil i det mindste nogle af dette lapse-septemvirat hører, har man ikke villet navngive dem, skønt flere af dem er kendte. Man har blot fortalt ovenstående for at advare dem, at de en anden gang er i det mindste lidt mere forsigtige med at vælge genstande for deres lapserier, da man ellers hvis man skulle være så ulykkelig atter at støde på dem, offentlig vil bekendtgøre deres navne, som ved ovennævnte lejlighed havde vist sig fra en side der lader kende at de mangler opdragelse.


(Politivennen nr. 339. Løverdagen den 29de Juni 1822, s. 5473-5475).

Redacteurens Anmærkning

Helsingørsgade forbandt på Politivennens tid Adelgade og Borgergade (se kort). Gadens skrå forløb skyldes at den oprindelig var en udfaldsvej mod Helsingør fra Kongens Nytorv, og den lå der lang tid før området i 1630'erne blev anlagt efter skakbrætsplanen som stadig ses.

I perioden 1850 til 1906 steg antallet af prostituerede fra en prostitueret for hver 74 beboere til for hver 6 beboere. Under 2. verdenskrig havde gaden sammen med Prinsensgade et så dårligt ry, at den tyske værnemagt havde forbud mod at komme der efter mørkets frembrud. Efter krigen blev alt revet ned. I dag er der intet tilbage af gaden.