14 november 2015

Vaccinationen angaaende.

For omtrent 4 til 5 år siden blev et barn vaccineret. Dengang erklærede den vaccinerende læge at han ikke var i besiddelse af nogen blanket til attesten, hvorfor han anmodede faderen at vente nogen tid. Faderen lod flere år gå. Men da han nu for at få barnet i skole behøvede attesten, er samme blevet ham nægtet, skønt vaccinator måtte tilstå at barnet vel syntes at være vaccineret. Men han tilføjede at han ikke kunne erindre om og hvornår denne vaccination havde fundet sted. Da det nu er meget vigtigt for en far at have den fornødne vaccinationsattest tilstede, så indstilles til de ansvarlige: Om det ikke bør pålægges enhver vaccinator at holde nøjagtig bog over de vaccinerede for i fornøden tilfælde at kunne meddele attester om vaccinationen.

(Politivennen nr. 335. Løverdagen den 1ste Juni 1822, s. 5369-5370).