08 november 2015

Venligst Anmodning til Vedkommende.

Den person som jeg har bemærket flere gange har besøgt mit hus og hver gang medtaget en af mine punchskeer, anmodes om at lade mig beholde dem jeg endnu har tilbage, da jeg så vist ikke kan undvære dem. For andre der handler på denne måde bekendtgøres: At mine punchskeer ikke er af sølv, men kun pletterede så at fordelen ved fangsten ikke er så betydelig som tabet af dem er for mig der hele tiden skal anskaffe nye.

Frederiksberg den 2. april 1822
Lars Mathiesen.


(Politivennen nr. 327. Løverdagen den 6te April 1822, s. 5246).


Redacteurens Anmærkning

Der er formentlig tale om traktør Lars Mathiesen (1769-1852) om hvem Den Store Danske bl.a. skriver: 
Lars Mathiesen (kom)  til Kbh., blev værtshusholder på Frbg., hvor han 31.3.1804 af slotsforvalter M. Voigt købte ejendommen Haabet i Allégade (nuv. nr. 7). Samtidig fik han 27.2. s.å. kgl. privilegium på at holde "Tracteur- og Værtshus" samt "betjene Indvaanerne og andre med Logementer". I ca. 50 år drev Lars Mathiesen dette traktørsted der havde stor søgning såvel blandt det bredere publikum som i mere dannede kredse. Navnlig for studenterne var "Lars Mathiesen" målet for deres større eller mindre sammenkomster, til hvilke der hentydes i sangen Op I gæve Sønner fra C. Hostrups sangspil Genboerne. Lars Mathiesen havde en ejendommelig måde at være på; hans optræden var en blanding af jovialitet, humor og grovkornethed, og hans talemåder var ikke altid for høviske øren, men ingen tog ham dette ilde op. Han var godt lidt af alle, og i sine senere leveår var han nærmest betragtet som Frbg. bys ukronede konge. Blandt hans litterære bekendtskaber var K.L. Rahbek og Adam Oehlenschläger, hvilken sidste endda 1829 havde lejet sommerbolig i traktørstedets baghave. I dec. 1913 købtes Lars Mathiesens tidligere ejendom af restauratør Lorry Feilberg og indgik som et led i forlystelsesstedet Etablissement Lorry. 
Lars Mathiesen blev bestjålet flere gange, se fx Politivennen 12. august 1826