17 december 2015

Advarsel mod kaade Stræger.

Den velkendte person som man flere gange har bemærket tillader sig at køre hvor det ikke tilkommer ham, men som mandag den 8. i denne måned kl. halvti, ti i følge med sin søster på en af hr. Melkiors vogne forspændt med et par brune heste forgæves forsøgte at køre anmelderens vogn i grøften på Strandvejen, advares for eftertiden om at lade denne kåde uskik fare, da den kan forvolde ham store ubehageligheder og koste medmennesker liv og helbred. Skønt man let kunne overbevise ham om hans dumme og kåde streger, lader man det dog for denne gang blive ved en venskabelig advarsel. Men bærer det ikke frugt, skal han offentligt blive nævnt og har da kun sig selv at takke for følgerne.

(Politivennen nr. 393. Løverdagen den 12te Julii 1823, s. 6369-6370).