18 december 2015

Anmodning fra Landmænd og Gartnere.

Vi landmænd og gartnere der i vores ansigters sved æder vores brød og forsyner ikke alene formændene for frugt- og vildthandlerkorporationen, men selv hele korporationen, med al den herrens velsignelse af frugt, urter osv. som vokser på den ved vores arbejde dyrkede jord og ikke på Københavns gader, udbeder os, da vi endnu ikke har nogen formand der kunne tage os i beskyttelse, at indbyggerne i København og enhver især som bruger af vores produkter, ville unde os deres søgning på torvet, hvor vi ifølge allernådigst tilladelse har frihed til at sælge jordens frembringelser. Vi forbinder os til at give bedre pris, friske varer og ligeså reel behandling som korporationen af frugt- og vildthandlerne. Og da der nu er en bestemt handelsplads behøver de søgende ikke at gå fra gade til gade for om muligt at få bedre køb hos den ene end hos den anden. Underskriften af korporationen ville blive for vidtløftig til at anføre i et dagblad, og særskilt på en rulle pergament som i England alt for kostbar, vi underskriver os derfor
A-Ö

(Politivennen nr. 394. Løverdagen den 19de Julii 1823, s. 6384-6385).