13 december 2015

En Skik, som, hvis Man tør give den Navn af Uskik, ønskes standset.

Herved tager man sig ærbødigst den frihed at fremlægge for høje ansvarlige det spørgsmål om det er tilladt for Gothersgades og omliggende smågaders beboere at ophænge alskens tøj til tørring på muren om Rosenborg Have. Man kan næppe tro at det er tilladt, for det er både en meget iøjnefaldende vansir for gaden såsom det udhængte tøj oftest ikke er af det allerreneste slags, og tillige er til betydelig hinder for de forbigående. Det har indsenderen af dette ofte haft lejlighed til at bemærke. 


"Er det tilladt for Gothersgades og omliggende smågaders beboere at ophænge alskens tøj til tørring på muren om Rosenborg Have." (Gothersgade med den moderne mur ind til Kongens Have. Eget foto 2015).

Endelig forekommer det indsenderen at det påtalte ikke må være det behageligste syn for genboerne selv. I det mindste for dem som ikke benytter sig af denne meget forulempende skik, da de tvinges til næsten dagligt hele sommeren igennem at have viftende lagener, tørklæder, klude og a. m. for deres øjne. og det ville dog unægtelig indtage en langt mere passende plads på et loft eller i et gårdrum end på en offentlig gade.

(Politivennen nr. 386. Løverdagen den 24de Mai 1823, s. 6257-6258).