16 december 2015

Et ikke smukt Eksempel paa Menneskekjerlighed.

Uagtet ældre forordninger byder at hver husejer skal modtage den der rammes af et uheld eller overfaldes af en pludselig sygdom, indtil mere virksom hjælp kan skaffes, og uagtet vores humane og menneskekærlige regering nylig har indskærpet en før udgivet befaling at komme mennesker der kommer i livsfare til hjælp eller i manglende fald være underkastet straf, ser man dog at sådanne velmente og velgørende forordninger ikke bliver efterkommet.

"En velklædt kone blev overfaldet af fødselssmerter på hjørnet af Lille og Store Kannikestræde og fødte et barn i forstuen." (Foto taget fra hjørnet af Store og Lille Kannikestræde, Det Lille Apotek, opført 1829. Blomsterne til højre hænger på Det Lille Apotek. De omtalte hjørneejendomme er revet ned. Eget foto 2015).

Anmelderen vil anføre et eksempel på det. Tirsdag den 1. juli om eftermiddagen mellem kl. 4 og 5 blev en velklædt kone overfaldet af fødselssmerter på hjørnet af Lille og Store Kannikestræde og fødte et barn i forstuen. Mange mennesker var vidner til dette optrin, og uagtet man bankede på begge de derværende døre, blev der ikke lukket op, så konen forblev i sin hjælpeløse tilstand indtil endelig en af de senere tilkomne tilskuere sørgede for en vogn for at køre hende til Fødselsstiftelsen. Man kan forundre sig over at de som boede i omtalte hus, viste ringe opmærksomhed for et menneske i sådant betænkeligt tilfælde dersom begge stueetager for nærværende tid er beboede og ikke står ledige.


(Politivennen nr. 392. Løverdagen den 5te Julii 1823, s. 6339-6340).