21 december 2015

Huseier-Egennytte.

Anmelderen der er en enke, og i flere år efter sin mands død kummerligt har slået sig igennem ved at drive sin profession, havde for nogle år siden lejet en kælder på Lille Købmagergade nr. 186 og måtte deraf betale 100 rigsbankdaler foruden 3 rigsbankdaler skatter. Men da ejerinden der også er enke, fandt at næringen på arbejdet efter nutidens konjunkturer gik tålelig, fandt hun for godt at opsige lejerinden. Da denne nu ikke kunne betale så høj en leje af førnævnte lokale måtte hun flytte.

Efter den tid som er et år siden, har samme lejlighed vist nok ikke indbragt 1/3 mod før da kælderen først var lukket og siden er bortlejet for 40 rigsbankdaler som nu gives for sidste halve år. Man er kommet i erfaring om at denne lejlighed nu skal være bortlejet til en person af samme profession som har arbejdet hos enken i 3½ år, uagtet anmelderen heraf har budt 50 rigsbankdaler, hvilket ikke synes at være ret handlet.
Man erfarer desværre ofte at der gives flere husejere som på urigtig måde behandler deres lejere og medborgere. Det ville være at ønske at der kunne sættes grænser for denne som for flere andre misbrug.

(Politivennen nr. 401. Løverdagen den 6te August 1823, s. 6494-6495)

Redacteurens Anmærkning

Lille Købmagergade var den strækning af nuværende Købmagergade som går fra Kultorvet til Skindergade. Derfra og til Amagertorv hed den Store Købmagergade indtil 1871. Lille bmagergade 186 er nuværende Købmagergade 58 (ParadisIs). Den nuværende bygning er opført 1890, så artiklens hus eksisterer altså ikke længere.