20 december 2015

Spørgsmaale.

1) Er det tilladt arrestforvarere, portnere osv. i købstæder at holde værtshus, marketenderi etc. hvortil fremmede har adgang og muligvis således kunne få lejlighed til at tale med arresterede personer? På landet ved man nok at der i nærheden af tingstedet bør være krohold for langvejsfra kommende personer, men i købstæder og især i København hvor man har flere korporationer af sådanne synes sådant privilegium temmelig overflødigt.

2) Er det i overensstemmelse med urtekræmmernes og malernes lavsartikler at nogle af de førstnævnte i deres butikker sælger reven oliefarve?

(Politivennen nr. 397. Løverdagen den 9de August 1823, s. 6435)