06 januar 2016

Anmodning til Vedkommende.

Det var ønskeligt at den eller de som bestemmer tiden når komedien skal være til ende, aldrig vil indlade sig på at fastsætte klokkeslættet på nær et kvarter, da det ikke alene for nyligt, men også mange gange før, er hændt at stykket har været til ende ½ kvarter ja endog ½ time før eller senere end den tid der er averteret på dørene i forsalen med kridt. Følgerne af denne ubestemthed er som oftest at honette damer enten må vente efter deres ledsagere indtil alle loger og døre i Skuespilhuset bliver lukket til for dem, eller også (for ikke at stå ene udenfor på gaden) er de nødsaget til at gå hjem i regnvejr uden paraply, eller på hjemvejen udsættes for påtrængende lapse og gadejægere. Dersom altså tiden når stykket skulle være til ende, bestandigt blev averteret i kvarter eller ½ time tidligere, end man kunne formode at det virkelig blev til ende, da ville vist før anførte meget ubehagelige tjenestetyende der skal afhente nogen, kunne bestilles tidligere. Og ligeledes kunne den der selv vil afhente sin familie, gå noget tidligere fra sit hjem, end aldeles forgæves gå en ofte lang vej.

(Politivennen nr. 432. Løverdagen den 10de April 1824, s. 6983-6984)


Kongens Nytorv omkring 1830 med Komediehuset helt bagest, til højre for rytterstatuen. (Københavns Bymuseum).