25 januar 2016

Spørgsmal angaaende det kirkelig Nummer af Conversationsbladet.

Kan det være tilladt i en kristelig stat i ugeblade at gøre kirkens embedsmænd i deres embedsførelse, ja endog utrykte prædikener og foredrag til stående artikel for konversation i kaffehuse og vinhuse?

Hvad er injurie, hvis ikke det er på prent at sige om en navngiven præst at han i en navngiven prædiken har vist sine tilhørere stien til Helvede?

Hvad betyder kirkelig øvrighed dersom uvoksen drengekådhed som den der har ført ordet i nr. 11 af Conversationsbladet, fremdeles skal være privilegeret til at udskælde, bespotte og latterliggøre præsterne i deres person og deres prædikener?

(Politivennen nr. 460. Løverdagen den 23de October 1824, s. 9232-9233)