14 februar 2016

Anmodning til Hr. Kjøbmand Wulffsberg i Roeskilde.

Hr. Wulffsberg ville sikkert gøre sig sine kunder meget forbunden ved at sætte grænser for den alt for vidt drevne påtrængenhed alle hans kunder må udstå af det mandfolk der sidder uden for hans butik og handler med brystsukker, hvedebrød og som han kalder det sødekager med videre. Anmelderen har længe fundet det underligt at dette væsensbesværlige påtrængenhed som det synes ikke hidtil har påkaldt sig hr. Wulffsbergs opmærksomhed. Og det så meget mere som næsten ingen af hans handelskunder kan gå ind eller ud uden at blive generet af et, især ved idelig gentagelse, besværlige tilråb: "Hør, Lars, Hans, Per eller Poul. Nu ska' du faen komme kjøve en basse a mei, see her er tøi, som er vært at se på". 

"Næsten ingen af hr. Wulffsbergs handelskunder kan gå ind eller ud uden at blive generet af et, især ved idelig gentagelse, besværlige tilråb". (Roskilde 1749. Poul Isac Grønvold. Statens Museum for Kunst)

Ikke mindre besværligt er det for de pågældende handelskunder på de tider nævnte mand har sin restauration forsynet med stegte ål, syte, sild mm. Man ser han da omringet af en mængde af Finkeljokums ivrigste tilbedere der mens de sidder til taffel holder en for de forbigående kun lidt opbyggelig samtale. Man håber derfor at hr. Wulffsberg vil drage omsorg for at man uden at generes af denne person kan passere ind og ud af hans butik.

(Politivennen nr. 497. Løverdagen den 9de Juli 1825, s. 9838-9839)

Redacteurens Anmærkning

Ifølge Ordbog over det danske sprog er finkeljokum sammensat af det samme ord som fennikel, og måske  juche(n), tysk jauche, stinkende væske. Dvs en slags brændevin som brændes af artiskokker og æbleskræller.