04 februar 2016

En Stankfabrik inden for Stadens Volde.

I København hvor politiets gode foranstaltninger sørger så meget for gadernes renlighed, kan man ikke uden forundring og væmmelse passere et sted der er lige så afskyeligt for øjet som for lugten, og især bliver utålelig om sommeren. Nævnte sted er ved plankeværket lige over for volden mellem Kongens Have og Sølvgades kaserne hvor det i mange år har været benyttet af de soldater der bor i kasernen, til at lade deres vand, uden at derfra er afløb til nogen af siderne.

Ifald det fremdeles findes passende at det omtalte sted skal tjene til denne bestemmelse, så ville det være ønskeligt at den ansvarlige traf den foranstaltning at vandet fik afløb til volden eller stadsgraven gennem
 dertil anlagte rør eller ved en anden indretning for at forebygge den nævnte ubehagelighed.

(Politivennen nr. 488. Løverdagen den 7de Mai 1825, s. 9668-9669)

"Plankeværket lige over for volden mellem Kongens Have og Sølvgades kaserne har i mange år været benyttet af de soldater der bor i kasernen, til at lade deres vand, uden at derfra er afløb til nogen af siderne". (Sølvgades Kaserne til venstre, Sølvgade og muren langs Kongens Have. Åstedet for artiklen? Eget foto, 2016)

Gjentaget Bøn om en Stankfabriks Afskaffelse.

Den i Politivennen nr. 488 omtalte stankfabrik inden for stadens volde ved plankeværket mellem Kongens Have og Sølvgades Kaserne har denne sommer været i så fuld flor at den har forpestet luften i nærheden og fremdeles frembyder et yderst væmmeligt syn for øjet. Det må beklages af alle de som har forretninger eller tilfældigt kommer forbi sådanne steder, at der intet bliver gjort for at forhindre sådanne kloakkers trivsel på gader og spadseregange. Når det ikke er muligt at få nogen indretning i denne henseende, ville dette onde dog blive meget formindsket ifald slaverne som bor i nærheden af nævnte fæle sted, blev pålagt dagligt at stænke stedet tilbørligt til med vand.

(Politivennen nr. 504. Løverdagen den 27de August 1825, s. 9973-9974)

Redacteurens Anmærkning

Muren langs Sølvgade er af nyere dato, så der kan have været et plankeværk i stedet formentlig i forbindelse med en udvidelse af Sølvgade.