09 februar 2016

Et uegennyttigt Forslag.

Indsenderen af disse linjer har i lang tid bemærket hvorledes den bunke sten som siden den såkaldte marmorbros reparation har haft sin liggeplads mellem ridebanen og den nordre buegang, kendeligt er blevet formindsket ved den spøgende ungdoms gentagne forsøg på at henkaste så mange sten af nævnte bunkes indhold på den kongelige ridebane at denne kan frygtes snart at blive helt brolagt hvis disse stenkastere skulle fremture endnu mere i dette foretagende. Til ubeskrivelig bekymring for de ridende, for ikke at tale om den skade og ødelæggelse som kan blive de kongelige skolevognes hjul til del, når disse træffer på de sten som er nedboret i sandet. 

Han vover ved at gøre de høje ansvarlige opmærksom på det, ærbødigst at foreslå at den nævnte stenbunke i forening med de henkastede og ikke helt nedgravede sten på ridebanen måtte flyttes til et mere passende sted, fx pladsen ved vognremiserne ved ridehusets facade. En plads som derved ikke ville stå i fare for at vansires, men snarere derved se en del af sine huller jævnet, i hvilken rødstensfabrikanter og lazaroner ruller sig.

(Politivennen nr. 491. Løverdagen den 28de Mai 1825, s. 9721-9722)