10 februar 2016

Fælt Syn og værre Lugt.

Bag et plankeværk for gården i Lille Amagergade nr. 329 står adskillige arbejdsvogne, hvoriblandt to natrenovationsvogne, uden noget skur eller dække under åben himmel. De der bor lige overfor, har udover et ikke smukt udsigt truslen om at forgå af stank når de åbner et vindue for at få frisk luft i værelserne. Da det næppe er tilladt ejeren af disse vogne at henstille dem således, og i den tilstand som de er i fra den natlige kørsel, så anmodes han herved om at tænke på at hans naboer og genboer på trods af at de ikke er rige, men dog mennesker der i det mindste bør nyde luften sådan som den her gives, uden nogen vilkårlig meddelt pestagtig smitte og altså bringe hans vogne i skur. Skulle man derimod atter have årsag til at føre anke over det, da vil sikkert vores retfærdige politi og sundhedspoliti bringe ham til bedre overbevisning.

(Politivennen nr. 492. Løverdagen den 4de Juni 1825, s. 9743-9744)

Redacteurens Anmærkning

Amagergade 329 blev sammenlagt med 328 i 1821. I 1859 skiftede det nummer til Amagergade 6/Christianshavns Vold 23 og i 2008 til Amagergade 6. 


"Bag et plankeværk for gården i Lille Amagergade nr. 329 står adskillige arbejdsvogne, hvoriblandt to natrenovationsvogne, uden noget skur eller dække under åben himmel". (Amagergade set fra volden, foto af Hauerslev, 1898. Nogenlunde heromkring om vognene have stået. Kreditering: Københavns Museum)