08 februar 2016

Forslag om ridende Nattevagt paa Fællederne.

Den frodige vækst græsset står i på vore fælleder giver formodning om at mange efter bekendtgørelsen om det vil benytte disse for at få deres kreaturer på græs der. Men da en stor del heste forrige år natten efter indbrændingen blev berøvet deres haler, så er måske mange i frygt for at dette atter skulle ske, da der så vidt vides kun blev opdaget en tyv, og der dog formodentlig må have været flere om arbejdet. 

Det ville derfor vist være meget betryggende om der på hver fælled var en ridende nattevagt, der skulle patruljere. Bekostningen som ville gå til det, mener man kunne dækkes hvis der til den bestemt rimelige pris for 1 hests græsning, af 3 rigsdaler 12 skilling endnu fordredes 3 mark. Dette ville vist enhver udrede når han kunne være sikker på ikke at få et kostbart dyr spoleret.

(Politivennen nr. 490. Løverdagen den 21de Mai 1825, s. 9705-9706)

"En stor del heste blev forrige år natten efter indbrændingen berøvet deres haler." (Nørre Fælled 1835. H. G. F. Holm)