13 april 2016

Anmodning til den ærede Direction for Vartou Stiftelse.

For et stykke tid siden overværede anmelderen gudstjenesten i Vartov Kirke. Ved indgangen fra Farvergade mødte ham en meget ubehagelig og gennemtrængende lugt, og ved at spørge nogle af dem som stod i porten blev svaret, at stiftelsens ligstue var i et kammer i porten. Da denne lugt er overordentlig ubehagelig, ja måske endog farlig for sundheden (især når det indtræffer at ligene er indlagt på meget varme dage), såvel for folk der besøger kirken som for de mennesker der både har sovekammer og spisekammer tæt op til nævnte ligstue, så nærer anmelderen det håb at den ærede direktion behageligt vil drage omsorg for at ligstuen bliver flyttet til et andet sted i stiftelsen hvis det er muligt for at de der besøger kirken på helligdage kan blive forskånet for denne ubehagelighed.

(Politivennen nr. 603. Løverdagen den 21de Juli 1827, s. 447-448).

"Ved indgangen til Vartov Kirke fra Farvergade mødte ham en meget ubehagelig og gennemtrængende lugt fra stiftelsens ligstue" (Vartov Kirke i Farvergade, midt i billedet. Eget foto, 2015).