08 april 2016

Anmodning til Vedkommende ved Trinitatis og Frue Menighed.

Da begge ovennævnte menigheder sammen benytter den førstnævnte menigheds kirke, ville det være ret ønskeligt at der ved anmelderen om prædikanterne i avisen tillige blev anført for hvilken menighed der prædikedes. Vel er det sandt at den menighed der har højmesse den ene dag, har aftensang den anden. Men hint forslags iværksættelse, i det mindste når andre end menigheden præster prædikede, ville rimeligvis forhindre at de der havde lejet stole til den ene menigheds gudstjeneste enten af uagtsomhed eller med overlæg benyttede dem når de ikke havde ret til det. Denne uorden ved anmelderen fandt sted sidste skærtorsdag da pastor Hornsyld prædikede i Trinitatis Kirke for denne kirkes egentlige menighed.

(Politivennen nr. 590. Løverdagen den 21de April 1827, s. 235-236).


Redacteurens Anmærkning

Pastor Hornsyld er formentlig Sognepræst Jens Hornsyld (1757-1840). På Trinitatis Kirkes hjemmeside er han omtalt således: "Hornsyld havde været sognepræst i Assens, og da han blev pensioneret, kom han til København, hvor han på opfordring prædikede i mange af byens kirker, altid for en meget stor forsamling. Hornsyld var en af Grundtvigs oprigtige venner, og han kom også meget i hjemmet hos Søren Kirkegaards familie, hvilket først og fremmest skyldtes, at de var i slægt med hinanden."

Fra M. Kirsten Sandholt: Præster i Trinitatis gennem 350 år (2011) følgende liste af præster mm. ved Trinitatis Kirke på Politivennens tid:
Sognepræster (biografier i bogen):
Christian Holst 1782-1807
Lorenz Nicolai Fallesen 1808-1824
Nicolai Ensmark Øllgaard 1824-1830
Valdemar Henrik Rothe 1830-1857
Kapellaner:
Jørgen Lomborg Paludan 1791-1822
Valdemar Henrik Rothe 1822-1830
Peter Christian Stenersen Gad 1831-1845
Kateketer:
Carsten Nicolai Meldal 1800-1808
Niels Henrik Gude 1809-1826
Herman Andreas Timm 1826-1835
Wilhelm Øllgaard 1835-1847
Andre
Jørgen Thisted, Fallesens personlige kapellan 1822-1824