21 april 2016

Bøn til høie Vedkommende fra Christianshavns Beboere nærmest Amagerport.

I den seneste tid har natrenovationskarlene fundet det for godt i morgenstuden at opvarte med en ikke just vellugtende dosis af deres skarnvogne som de udskyller ved gadeposten nærmest nævnte port tæt udenfor naboernes huse. Disse uhumskheder forårsager en så pestilentialsk stank som trænger igennem vinduer og døre og ikke den halve dag forsvinder aldeles, selv om så man åbner døre og vinduer. Hvad der dog ikke kan lade sig gøre i vintertiden for kuldens skyld, så man bestandigt ligesom befinder sig i nærheden af den mest stinkende kloak.

Man har forsøgt på at overbevise disse natfolk om det utilladelige og utilbørlige i at vælge sådan rensningsplads. Men fået en hob grovheder og skældsord til svar. Det er da derfor at man indstændig beder om at måtte blive befriet for dette så yderst ubehagelige morgenbesøg af disse fornærmende gæster. For det påankede har desuden det højst skadelige til følge for grundejerne at anstændige lejere ikke vil blive boende deromkring. Man tør vente af politiet under hvis ressort det vel nærmest hører eller i alt fald sundhedspolitiet, vil afhjælpe dette og befri ejerne og lejerne fra sådan styg ulempe som medfører tab og skade. Ikke alene fordi ejerne lider skår i deres indtægter, men især at disse såvel som lejerne tager skade på deres sundhed i denne forpestede luft som de således indånder.

(Politivennen nr. 614 Løverdagen den 6te October 1827, s. 632-634).

Redacteurens Anmærkning

I Politivennen nr. 702, Løverdagen den 13de Juni 1829, s. 392 i artiklen "Æ-Æ paa Christianshavn" klages der i Overgaden neden Vandet over store bunker af menneskeskarn.