04 april 2016

En saare upassende Begravelse.

På en spadseretur på Øster Farimagsgade lørdag den 17. februar omtrent kl. 9 om morgenen var anmelderen vidne til hvorledes man begraver de fattiges lig. Skønt han blev bortvist fra kirkegården af de tre mænd som var beskæftiget med det, (hvorvidt disse var beføjede til det eller ej er anmelderen ubekendt), kunne han dog fra landevejen se at dette skete med en skødesløshed og ligegyldighed som ikke gjorde deres følelse megen ære, og som sikkert ikke billigedes af deres foresatte, idet de nedkastede de 5 eller 6 ligkister vognen indeholdt ovenpå hinanden således at den ene uundgåeligt må have knust låget på den anden. 

Vist nok indeholder disse kister kun ligene af fattige mennesker. Men dog af mennesker, og måske af meget gode mennesker. Og anmelderen undser sig ikke ved at tilstå at disse drøn som den ene kiste gav mod den anden, var ham meget smertelige. Når man blot betænker at disse i livet ulykkelige mennesker måske dog har efterladt sig sønner og døtre der med tiden kunne blive brave borgere og gode fædre og mødre, fortjente de alene derfor i det mindste at sættes sagte ned i deres selskabelige grav og ikke styrtes derned med sønderknuste lemmer.

(Politivennen nr. 582. Løverdagen den 24de Februar 1827, s. 124-125).

Ligkisterne kom formentlig herfra, Almindeligt Hospital, lighuset. I baggrunden Amaliegade 19, hjørnet af Fredericiagade. Niels Ludvig Mariboes billedsamling. 1880-1919. Kreditering: Københavns Museum.

Redacteurens Anmærkning.

Der må være tale om den ene af Almindeligt Hospitals to fattigkirkegårde, nemlig Nørre Kirkegård på Nansensgade/Gothersgade/Farimagsgade parallelt med Bartholinsgade. Den eksisterede 1637-1842, med tilnavne som bl.a. "Selvmordernes Kirkegård".