03 april 2016

Anmodning til Brændeviinsbrænderen i store Grønnegade.

For nogen tid siden blev der klaget i det blad over at hejseværket på brændevinbrænderens hus nummer 258 i Store Grønnegade manglede smørelse, og derfor gav en for de nærboendes ører ubehagelig lyd fra sig. Denne mangel er endnu ikke afhjulpet, men det lader til at hejseværket trænger til yderligere eftersyn. For lørdag den 17. februar faldt en sæk hvede tillige med tovet ned på fortovet. Hvilket endog skal være sket en gang før og at ingen er kommet til skade, er vist nok en lykke da der altid findes stærkt færdsel i denne gade. Loftslugen har også to gange taget sig en tur ned på gaden og den bærer endnu spor af det sidste fald. Det var ønskeligt om ejeren ikke alene stolede på sine folk hos hvilke man jo ikke altid kan vente forsigtighed, men selv efterså sit hus' mangler før andre kom til skade ved det.

(Politivennen nr. 582. Løverdagen den 24de Februar 1827, s. 117-119).

(Da kvarteret nu er nedrevet, er det svært at danne sig et indtryk af stedet. Men der findes dette foto af et gårdinteriør fra Grønnegade 21. Niels Ludvig Mariboes billedsamling, kreditering: Københavns Museum)

Redacteurens Anmærkning

Store Grønnegade 258 er siden 1859 Grønnegade 11. Huset eksisterer ikke længere.