03 april 2016

Ønske for Kroholdere paa Landet.

Det er temmelig almindelig bekendt at adskillige kroholdere på landet køber deres brændevin i København, og at de for at vinde den godtgørelse som gives ved indførelsen af brændevin fra København til de mindre købstæder, må køre flere mil af deres vej for at passere igennem en af disse købstæder og derved skaffer sig hjemmel til at oppebære nævnte godtgørelse som udgør noget over 3 rigsbankdaler pr. tønde.

Denne som det synes unødvendige kørsel medfører foruden tidsspilde, en del slid på heste og vogne. Og det ville derfor være meget gavnligt for sådanne kroholdere hvis der ved udførslen af brændevin fra hovedstaden straks udbetaltes dem sådan godtgørelse, uden hensyn til noget foregivende om at brændevinen skulle til en eller anden købstad. En sådan omvej med brændevin vækker desuden megen misfornøjelse hos brændevinsbrænderne i den købstad gennem hvilken turen går, da det forekommer dem at der ligger noget ulovligt i førnævnte i sig selv urigtige foregivende.


Vist nok kunne de også have nogen anledning til det, særdeles når en kroholder finder sin regning ved at hente 4 til 6 tønder brændevin i København og dermed at køre sin egen dør forbi flere mil frem til en købstad og tilbage ad samme vej for at opnå ovennævnte godtgørelse.


Indsenderen ønsker derfor de høje ansvarliges opmærksomhed henvendt på om ikke der kunne gøres den påpegede forandring.


(Politivennen nr. 582. Løverdagen den 24de Februar 1827, s. 117-119).

(Et kobbel heste uden for en kro, 1878. Legendarisk maleri af Otto Bache. Statens Museum for Kunst)

Redacteurens Anmærkning

Efterhånden blev restriktionerne for brændevinsbrænding påtænkt lempet, se fx Politivennen nr. 1031, lørdag den 3. oktober 1835, s. 643-653: "Om Brændeviinsbrænden paa Landet."