13 april 2016

Skammeligt Tiggeri.

En dreng på omtrent 10 år der kalder sig for Johan Andreas Busk og som foregiver at være søn af forhenværende underofficer, nu soldat Carl Busk ved hans kongelige højhed Prins Christian Frederiks regiments 4. kompagni, vandrer i denne tid fra hus til hus med en skreven seddel ifølge hvilken han tigger til sin mor som på sedlen foregiver at være kommet i barselsseng med tvillinger og desuden at have to meget små børn og den omhandlede dreng at forsørge

Da sådant tiggeri ikke alene er lovstridigt, men endog kan have de farligste følger for drengebarnet, så tør man forvente at politiet og regimentet vil gribe de hensigtsmæssige forholdsregler for at standse dette uvæsen.


Det bemærkes endvidere at drengen åbenhjertigt besvarer de spørgsmål man stiller ham, samt at han er iklædt en mørkegrå trøje og lignende bukser, har en rød plet på det højre øje, rødligt hår samt foregiver at besøge normalskolen for den indbyrdes undervisning.


(Politivennen nr. 602. Løverdagen den 14de Juli 1827, s. 429-430).

"En dreng på omtrent 10 år der kalder sig for Johan Andreas Busk vandrer i denne tid fra hus til hus med en skreven seddel." (Her er det dog en gammel mand, malet af August Krafft: En gammel tigger ved døren får almisse af husets børn. 1813-29. Statens Museum for Kunst.)