13 maj 2016

Bemærkning ved Assistens-Kirkegaarden.

Det vil være enhver som har besøgt Assistenskirkegården uden for Nørreport, bekendt med hvilken smag og orden den er anlagt og inddelt, såvel i henseende til gangene og deres nærmeste omgivelser hvor træer hist og her er plantet, som til de pladser der er bestemt til ligs begravelse, både inden for hækkene, på den såkaldte almindelige linje, som på begge sider af gangene hvor jordsmonnet er bestemt til familiegravsteder. Disse gravsteder findes derfor alle af lige stor bredde og danner altså samtlige en lige linje med den dem tilgrænsende hæk eller mur der hvor denne begrænser den ene side af gangene. Anmelderen tror bredden er 5 alen. 

Iagttagelsen af denne lige store bredde synes altså at have været en regel, uden hvilken en uregelmæssighed ville være fremkommet der ikke kan andet end støde øjet og blive en mispryd for hele anlægget. Ifølge forestående kan man altså med god grund spørge hvorledes man kan være gået uden for denne orden i henseende til 2 begravelsespladser ved muren på katolsk menigheds andel af nævnte kirkegård, jævnsides hinanden, i hvilken ene man af indskriften på muren ser at en snedkermester Kretz ligger begravet. Disse to pladsers bredde går 2 alen uden for deres naboers begravelsespladser og altså 2 alen uden for den oven nævnte almindelige bredde. Da det af vedkommende kirkers værger eller forstandere til hver købt begravelsesplads udstedte skøde formodes at burde indeholde størrelsen af den bortskødede plads kan endvidere spørges om vedkommende er i lovlig besiddelse af pladserne med deres nyværende størrelse. 

Da anmelderen imidlertid af det foregående aldeles ikke bør kunne antage dette, men snarere at vedkommende troskyldigt og siden upåtalt har været af den mening at kunne vinde denne pladsforøgelse på det offentliges bekostning, så har han alene hermed villet bringe til Assistenskirkegårdens høje foresattes og værgers eller forstanderes kundskab denne formodede overtrædelse af den orden og den plan, hvorefter kirkegården bør anses anlagt og som vel næppe kan tillades forstyrret for det hele på en eller anden menigheds andel af kirkegården

København den 23. juni 1828.

(Politivennen nr. 653Løverdagen den 5te Juli 1828, s. 431-433)