04 maj 2016

Drengeuorden

Om aftenen fra kl. 6 til henimod 9 samler der sig i Antonigade en flok drenge som der driver deres spøg på en for beboerne meget kedelig måde. Denne spøg består i en rædsom hujen og skrigen, skælden og smælden så at man ikke kan få ørenlyd i husene. Taler man til dem og formaner dem til ro, bliver disse skalke argere end før. Ja det er endog sket at en sådan rolighedsprædikant har fået sin stuedør slået op og et stykke brænde kastet efter hans hoved til salær for hans forelæsning. Gadens beboere ville være meget taknemmelig for den som kan udspekulere et brugbart middel mod dette onde.

(Politivennen nr. 646, Løverdagen den 17de Maj 1828, s. 315-316).


Redacteurens Anmærkning

Antonigade synes at have foretaget en deroute, for i 1830 er der flere artikler i Politivennen som omtaler prostitution i gaden: Politivennen nr. 778, lørdag den 27. november 1830, s. 774-776  i artiklen "Ønske om en lille Renselse i Antonistrædet." Politivennen nr. 779, lørdag den 4. december, s. 789-792: "Mere fra Antonistrædet" 789-792. Politivennen lørdag den 25. december 1825, s. 831-836: "Nogle Sandhedsord til sex af Antonistrædets Huuseiere."