07 maj 2016

Et smittende Plankeværk

Når man på Nørrebro kommer forbi Peblingesøen, findes på højre hånd et plankeværk der strækker sig lige fra søen til Store Ravnsborg. Dette plankeværk er malet med en rød farve der smitter meget stærkt af og er altså især skikket til at ødelægge folks klæder. I søndag eftermiddag så anmelderen at en dames hvide kjole blot ved at blive ført af vinden hen mod plankeværket, blev ganske oversmurt med rød farve. Og flere mandspersoner som da de ville vige for modgående, nærmede sig derhen var ikke mere heldige med deres kjoleærmer. Man tvivler på at det er tilladt en grundejer at lade sin mur eller sit plankeværk der vender ud mod en alfarvej, male med en afsmittende farve. Men håber at ejeren til det førnævnte efter at være gjort opmærksom på det, vil rette fejlen og sikre de mange fodgængere der især på helligdage passerer der forbi, mod at få deres bedste klæder ødelagt.

(Politivennen nr. 647Løverdagen den 24de Maj 1828, s. 341-342).

"På højre hånd et plankeværk der strækker sig lige fra søen til Store Ravnsborg" (Store Ravnsborg. Knud Bokkenheuser: klubliv. 1923).