17 maj 2016

To farlige Drenge paa Nicolai Kirkeplads.

Anmelderen har lagt mærke til at der blandt de drenge som jævnligt tumler sig på Nikolaj Kirkeplads, findes 2 som kryber ind mellem butikkerne og spøger med ild ved at antænde krudt. Og så har de for skik at kaste med sten efter mindre børn som leger på pladsen. Ved begge dele kan der afstedkommes skade, og anmelderen anser det derfor for en pligt at gøre opmærksom på disse drenge, af hvilke den største ofte er set at gå ned i kælderen under nr. 27 der bebos af en skomager og hvor der tillige handles med duer.

(Politivennen nr. 658Løverdagen den 9de August 1828, s. 525)

Søren Henrik Petersen: Nikolaj Tårn, 1831. Bemærk boderne som formentlig har var de omtalte boder meget lig. Bygget af træ og stof har de givetvis været meget let antændelige. (Statens Museum for Kunst)