01 maj 2016

Varsko til Kjelderbeboeren i ny Adelgade nr. 320

Fra den i titlen nævnte kælder er der i lang tid næsten hver morgen, ja undertiden endog om dagen, blevet udkastet sådanne ekskrementer som man ellers plejer at skjule i det rum i gården som er bestemt for det. Da denne urenlighed ikke alene afgiver et væmmeligt skue, men tillige en forpestende stank, så anmodes kælderherren om at en sådan ulejligende uskik bliver afskaffet, da Sundhedspolitiet i modsat fald vist nok vil råde båd på det.

(Politivennen nr. 627 Løverdagen den  5te Januar 1828, s. 4).