20 juni 2016

En farlig Leeg paa Fælleden.

Torsdag den 27. august var indsenderen på Nørre Fælled da borgerinfanteriet blev præsenteret, og så der en uskik blive udøvet af en del sværmende kåde drenge som kunne have farlige følger. De opsamlede nemlig patroner, lavet af dem, de såkaldte troldkællinger og afbrændte dem hvorved en dame fik sine klæder forbrændte foruden den angst som denne eksplosion forårsagede hos hende. En dreng havde en pistol som blev ham frataget af markmanden. Men han alene kan ikke ved sin påpasselighed forebygge hvad uheld der kan forårsages ved sådanne drenges uforstand. Det var derfor at ønske at der i forestående eksercertid måtte sættes en grænse for sådanne drengestreger, hvorved denne farlige uskiks følger kan afværges for fremtiden.

(Politivennen nr. 714, Løverdagen den 5te September 1829, s. 576)

"En dreng havde en pistol som blev ham frataget af markmanden." (Pistoler fra Politivennens tid på Tøjhusmuseet. Eget foto, 2015)

Med Patroner skal man være varsom.

I alle stater er det meget vanskeligt at omgås med patroner. De spiller med deres klienter det bekendte spil: bedste Bestrup, og viser sig en gnist af patriotisk iver som mishager en eller anden af denne fyrige korporation, da springer den itu og tilføjer skade. Således også med krigens patroner med hvilke man bør omgås varsomt. Men dette sker langt fra altid. Man ser ofte det kongelige og borgerlige militær tabe (jeg siger ikke for meget) nærmere 100 end 50 patroner som drengene gramsende slås om og udøver farlige optøjer med. 

Forleden blev en velklædt dreng svedet slemt i ansigtet ved en af disse bortødslede patroner som tændt blev kastet på ham. Dette er et blandt mange eksempler på de slemme følger af sådant misbrug som opfordrer de ansvarliges opmærksomhed for fremtiden. Man tror at dette ikke vil være vanskeligt skønt de københavnske drenge rigtig nok er slemme, ja så tøjlesløse at de undertiden løber skrålende efter de kongelige vogne ved offentlige højtideligheder.

(Politivennen nr. 714, Løverdagen den 5te September 1829, s. 585-586) 

Redacteurens Anmærkning

Også andre end tilskuere kunne komme til skade under de militære øvelser, således som det fremgår af nedenstående beretning i Kjøbenhavnsposten fra 10. august 1830: