15 juni 2016

Et Ord til Eieren af Grundene Nr. 236 og 237 paa Nørregade.

Anmelderen vil blot herved gøre den ærede ejer opmærksom på den uorden som finder sted på ovennævnte grunde der nu er de eneste på Nørregade som helt mangler hegn.

At disse tomter henstår hegnsløse er ikke alene til største mispryd i en sådan gade der i de sidste år dels ved den fortrinlige brolægning, dels ved opførelsen af smukke bygninger er forskønnet meget, og nu efter Frue Kirkes indvielse passeres betydeligt, men forårsager tillige at visse personer benytter disse steder til aftrædelse i påkommende tilfælde til væmmelse for alle omkringboende. For ikke at tale om at de rødstenskoner som har fået stader sammesteds lige ude ved fortovet er her meget dårligt anbragt. For foruden de uskønne scener disse matroner giver anledning til, kan også forbigående især i blæst let få øjnene fyldt med grus derfra. Betænker man nu endelig hvor bekvemt sådanne åbne grunde i mørke aftner og nætter kan tjene mistænkelige personer til opholdssted og skjul, så tør man vist med føje vente at den ærede ejer snarest muligt vil vise almenheden den opmærksomhed at afhjælpe dette onde ved opførelsen af fornødent hegn om nævnte grunde.

(Politivennen nr. 712, Løverdagen den 22de August 1829, s. 536-538)

På den omtalte tomt blev der i 1842 opført et hus, Nørregade 24 hvor nu Sømods Bolsjer har udsalg (fabrikken ligger i gården længere ned af Nørregade). Det er bygningen lidt til venstre for midten med de høje vinduer i stueetagen mellem det røde og det blå hus. Eget foto, 2016.

Redacteurens Anmærkning

Tomten forblev tomt. Nørregade 236 og 237 har en ret omskiftelig historie: I 1840 blev de sammenlagt, men i 1844 igen delt i 237 A og 236 & 237 B. Siden 1859 har adressen heddet Nørregade 24. Huset er et af Københavns historiske huse, opført 1842 af murermester Peter L. Blom og huser bl.a. Sømods Bolsjer. Men altså først 13 år efter artiklens tilblivelse.