06 juni 2016

Ønske om Nattero i Trompetergangen.

Det er anmelderen såvel som fleres ønske at kældermændene i husene nr. 115 og 116 i Trompetergangen ikke vil misbruge tilladelsen (om de har nogen) til at holde dans og spil hele natten igennem, hvorved husbeboerne der må arbejde om dagen, forstyrres i deres nattero. For det står nu ofte på, og den trampen og støj der finder sted, lader formode at de enten danser med træsko på  eller forårsager denne larm mere for at forstyrre folks ro end for morskab. Såvidt vides har disse kældermænd ikke borgerskab på nogen slags handel eller næringsvej, men holder sådanne baller alene for fortjenestens skyld. Det vides ikke om sådant er meldt for øvrigheden. Men det er vist at enhver, hvad enten han bor oven over eller ved siden, ønsker at en indskrænkning i samme måtte finde sted.

(Politivennen nr. 693, Løverdagen den 11te April 1829, s. 224)

"Den trampen og støj der finder sted, lader formode at de enten danser med træsko på  eller forårsager denne larm mere for at forstyrre folks ro end for morskab." (Niels Hemmingsens Gade 23, eller Trompetergangen, som det hed dengang. Det orange hus til venstre for det røde. Eget foto, 2016)

Redacteurens Anmærkning

Trompetergangen er det stykke af Niels Hemmingsens Gade som forløber mellem Gråbrødretorv og Skindergade. Nr. 115 blev i 1881 til Niels Hemmingsens Gade 21 og findes ikke længere. Nr 116 til Niels Hemmingsens Gade nr. 23. For- og sidehuset er fra mellem 1730 og 1734. Måske boede forlæggeren og boghandleren C. A. Reitzel (1789-1853) her. Det gjorde han omkring 1822 og omkring 1824.