03 juni 2016

Ønske ved militair Liigbegængelse.

Enhver er vist enig med disse linjers forfatter i at janitsharmusikken ved en officers ledsagelse til graven er meget højtidelig. Men et højst ubehageligt indtryk forårsager den dans- eller valsmusik der spilles når paraden trækker bort fra graven. Den stemning hvormed man fulgte den afdøde til jorden, må absolut lide ved den muntre musik på tilbagevejen og især virke ubehageligt på dem der står i et nærmere forhold til den døde. Ønskeligt derfor om paraden enten marcherede hjem uden sådan musik eller også opløstes umiddelbart efter at liget var jordet.

(Politivennen nr. 683, Løverdagen den 31te Januar 1829, s. 74)