04 juli 2016

En Spaaqvinde paa Christianshavn.

Man skulle næppe tro at der i vore tider efter at der er gjort så meget for ungdommens dannelse og opdragelse fandtes mennesker der var enfoldige eller overtroiske nok til at tro at den kan få deres skæbne at vide af et spil kort, eller at der findes personer der er dristige nok til at give sig ud for at kunne spå. Og dog er dette tilfældet.

Anmelderen havde hørt at der på Christianshavn i Sofiegade nr. 342 skulle bo en kone som gav sig af med at spå, samt at nogle af hans bekendte havde besøgt hende med det formål. Han besluttede derfor at prøve om dette også virkeligt var tilfældet og begav sig sammen med en ven ud til hende. Men da vi først kom derud omkring kl. 8 aften fandt vi hende i en så beskænket tilstand at vi ikke kunne indlade os med hende. Imidlertid lovede hun os at hun hvis vi ville komme dagen efter kl. 6 skulle sige os hvad vi ønskede at vide. 

Vi indfandt os til bestemte tid. Og nu lagde hun kort op og spåede os den ene efter den anden. naturligvis var hendes pytiske orakelsvar ikke alene meget mystiske, men også undertiden meget almindelige, så at de kunne passe på enhver af de spørgendes stilling. Men da hun dog undertiden i sin spådom lader falde et løfte om en stor arv, en uventet stor gevinst eller lader vedkommende ane kæresters eller ægtefællers utroskab, kan denne spøg virkelig have alvorlige og uberegnelige følger. Det ville derfor være ønskeligt at familiefædre ville advare deres børn og tyende for sådanne kvinder, ligesom også at myndighederne ville formene ovennævnte kvinde at drive en sådan næringsvej der strider mod religion og love.

(Politivennen nr. 740, Løverdagen den 6te Marts 1830, s. 151-152)


"Der skulle bo en kone som gav sig af med at spå." (Så vidt jeg kan se må det være Prinsessegade der krydser, og nr. 22 hjørnehuset i midten af billedet. Sofiegade set mod Christianshavns Vold. Maleri af J. S. Jensen. Københavns Museum)

Redacteurens Anmærkning.

Sofiegade 342 er vore dages nr. 22. Huset eksisterer ikke længere. På ovenstående maleri fra starten af 1900-tallet får man muligvis et indtryk af hvor spåkonen boede. Hele området er saneret.