09 juli 2016

Kaade Drenge i Nyhavn.

En indfødt dansk mand der i nogen tid har boet i Nyhavn på byens side, er i den seneste tid så ofte han gik fra eller til sit hjem blevet forfulgt af nogle kåde, lyshårede drenge der har råbt "Claus Klumpe" efter ham. Han har lagt mærke til at en detailhandlers folk der bor der, i stedet for at dadle disse drenges vanartige opførsel, endog opmuntrer dem til det. På sine mange rejser til de fleste stæder i Europa har han ikke set mage til at drenge fornærmer en fredelig borger på offentlig gade. Og mindst havde han ventet sådant i København der overalt er berømt for ro og god politiorden. Han håber ved at bekendtgøre dette at drengenes forældre samt den omtalte detailhandlers folk vil søge at ende dette uvæsen, da de i manglende fald kan vente at navnene på dem man kender bliver offentliggjort. Til efterretning for havnevæsnet tjener ved denne lejlighed at omhandlede drenge tit og ofte kaster skarn og sten ned i kanalen til skade for denne og til forøget udgift ved dens renholdelse.

(Politivennen nr. 750, Løverdagen den 15de Mai 1830, s. 304-305)

"Så ofte han gik fra eller til sit hjem er han blevet forfulgt af nogle kåde, lyshårede drenge der har råbt "Claus Klumpe" efter ham." (Nyhavn, eget foto 2016).