12 juli 2016

Modbydeligt Svineri paa Christianshavns Torv.

Ruinerne af det for flere år siden afbrændte Tugt-, Rasp- og Forbedringshus har længe afgivet et så misprydende skue på Christianshavns Torv, at denne ellers temmelig skønne plads er aldeles skamskændet ved det. Og det turde vist nok ikke bare af denne grund være ønskeligt at man ikke lod det forblive ved de for flere år siden affattede tegninger, men snarest muligt skred til genopførelse. Hvilket vel endog med tiden ville medføre besparelse for straffeanstaltens kasse da samme derved ville kunne undgå udredelsen af en ikke ubetydelig sum for for de på Søkvæthuset lejede lokaler.

Hvad der imidlertid endnu mere bidrager til at støde øjet såvel som lugteorganerne er det svineri der finder sted ved den midterste dør på den afbrændte facade der vender mod torvet. I nogenlunde god vejr er selve døren altid opfyldt med en slump lappede usselhedskandidater af begge køn der her har deres samlingssted, og som i fuld måde benytter begge kroge på hver side af samme til at skille sig såvel ved deres faste som flydende ekskremener. Dette sidste frembyder vel til enhver tid et ubehageligt og væmmeligt syn, men dog på nærværende årstid dobbelt besværlig.


Da man nu har lagt mærke til at gadefejningen besørges af fangerne, så tillader man sig herved at ytre ønske om at disse måtte tilholdes at udskylle disse væmmelige urinkroge i det mindste hver fejedag hvis det ikke kan ske hver dag, hvorimod der dog vel ikke kan indvendes meget grundigt  da straffeanstalten desværre ikke har mangel på sådanne ulykkelige som måske endog ville finde en behagelig afveksling i at pelje dette arbejde, og indsenderen anbefaler således dette, vist nok lige så beskedne som rimelige ønske til den kongelige direktions bevågne foranstaltning.


(Politivennen nr. 754, Løverdagen den 12te Juni 1830, s. 367-369)