03 juli 2016

Uddrag af et Brev fra Helsingøer, af 14de Februar.

Når en skipper kommer i land i Helsingør, så bliver han så snart han har forladt Øresunds toldkammer efter at have meldt sig der til klarering, overhængt af en mængde slagtere og slagterkoner, grønthandlere og grønthandlersker, tiggere osv. Denne modtagelse må vist nok være højst ubehagelig for en fremmed mand. Og han kunne let derved foranlediges til at få dårlige tanker om vores politiorden i så henseende. Lige så ubehageligt er det for det menneske som ledsager skipperen fra Øresunds toldkammer til vedkommende handelshus, undertiden at blive tiltalt på en uhøflig måde når han ikke øjeblikkeligt vil føje de gode slagtere og grønthandlersker med at trække skipperen til en af dem, hvorved han dog også er udsat for ubehageligheder idet sådanne folk søger at tage brødet af munden på hinanden, hvilket som oftest giver anledning til slagsmål og rettergang mellem slagtere og grønthandlermadammerne.

Det ville vist nok være højst gavnligt for disse gode folk selv hvis denne uskik blev ganske afskaffet, og de blev hjemme i deres bod hvor enhver nok vil vide at finde dem når der behøves. Så derfor smigrer man sig med det håb at der vil blive lagt mærke til oven anførte linjer af de ansvarlige.

(Politivennen nr. 738, Løverdagen den 20de Februar 1830, s. 113-114)

"Så snart en skipper har forladt Øresunds toldkammer efter at have meldt sig der til klarering, bliver han overhængt af en mængde slagtere og slagterkoner, grønthandlere og grønthandlersker, tiggere osv." (Adolph Kittendorph: Helsingørs Havn, efter maleri udstillet på Charlottenborg 1859. Statens Museum for Kunst.)