21 august 2016

En venlig Anmodning til Høkeren paa Hjørnet af Mikkelbryggersgade og Lavendelstrædet.

Man har bemærket at De, min herre høker! er meget driftig og søger at gøre Deres handel så indbringende som muligt, idet De ved at stå i Deres butiksdør indkalder og anholder den eller dem som De antager at være til sinds at handle nogle høkervarer, og det endog efter at de er passeret langt forbi Deres butik, for ikke at glemme at forestille vedkommende at de hos Dem kan få lige så gode varer som hos andre. Derfor tillader man sig herved - uden at tale om hvorvidt næringsnid kan drives - at beundre denne Deres nærings- og bjæringsvis, og offentligt at anerkende samme, til et lysende eksempel for enhver af Deres herrer korporationsbrødre der måtte være til sinds at gøre sig en lignende profit, hvortil man endvidere ikke kan tilbageholde den bemærkning at næringsnid ikke har foranlediget dette, da Deres beundrer ikke hører til nogen korporation, men blot nærer den formodning at De har lært Deres ovennævnte dåd, for ikke at sige udåd, af tobakspinderen på Kultorvet til hvem en lignende anmodning i sin tid var indrykket i dette blad.

Til slut mener man at burde give Dem en lille anvisning til fortjeneste i den forestående kildetid. De ville vist nok i den tid kunne gøre en uhørt lykke som opråber hvis De NB ville indstudere de bekendte tyske markskrigerord: kommen Sie mal herein meine Herren und Damen! hier sollen Sie sehen was Sie noch nicht gesehen haben.

(Politivennen nr. 852, Løverdagen den 5te Mai 1832, s. 300-302)."De ville vist nok i den tid kunne gøre en uhørt lykke som opråber hvis De NB ville indstudere de bekendte tyske markskrigerord ..." (Lavendelstræde. Hjørnet til Mikkel Bryggersgade ses bagest lige før det gule hus nr. 14 med tattoo-skiltet. Eget foto, 2016).

Erklæring.

Høkeren som bor i Lavendelstræde nr. 86 og som erkender at være forfatter til det i bladet Politivennen for indeværende år nr. 853 indrykkede stykke med overskriften: "En venlig anmodning til høkeren på hjørnet af Mikkelbryggersgade og Lavendelstræde", erklærer herved det ovennævnte stykkes indhold for urigtigt og usandfærdigt, hvorfor samme herved tilbagekaldes og ikke skal komme sidstnævnte høker til skade på ære, gode navn og rygte i nogen måde, og forfatteren har i anledning heraf ved et afsluttet forlig forpligtet sig til at lægge en mulkt på 3 rigsbankdaler sedler til stadens fattigvæsens hovedkasse.

Til forestående erklæring tror forfatteren at burde tilføje at den fremsatte anmodning var foranlediget ved en fortælling af forskellige personer der da deres endelige forklaring æskedes, fortalte sagen på en helt anden måde end han havde opfattet den, og har dette i forbindelse med en dog vist nok tilgivelig lettroenhed foranlediget den vrange fremstilling. 


(Politivennen  nr. 864, Løverdagen den 21de Julii 1832, s. 487-488.)


Redacteurens Anmærkning

Der kan være tale om Lavendelstræde 12 (1857) eller 14 (1805). Lavendelstræde 86 er nutidens Lavendelstræde 17. Denne ejendom ligger på modsat side af Lavendelstræde hen mod Rådhuset (er ikke med på ovenstående foto).