20 august 2016

Ønske paa Knippelsbro.

Da man ofte ved Knippelsbro ser sig standset i lang tid når skibe skal igennem broen og enten på grund af strøm eller storm ikke kan slippe hurtigt igennem, var det meget ønskeligt at det blev pålagt bromanden at sørge for at der altid ombord på fartøjerne fandtes tilstrækkeligt mandskab ved spillet. For det er indlysende at et par menneskers kraft ikke kan være nok til at bevirke en hurtig gennemfart. Fra kvaserne må der jo altid kunne fås hjælpere, og på selve broen findes vel jævnligt personer der ville fortjene lidt ved sådan lejlighed. At 2 skibe går gennem broen på en gang er vel ikke heller så ganske i tingens orden.

(Politivennen nr. 834, Løverdagen den 24de December 1831, s. 885-886)


Redacteurens Anmærkning.

I 1843 var der problemer for et skib at komme igennem, ifølge Kjøbenhavnsposten, den 1. november 1843:
Det tidligere omtalte af Handelshuset Jacob Holm & Søn udrustede store Hvalfangerskib har i disse Dage været ifærd med at lægge ud af Havnen, hvorved det imidlertid er stødt paa en uventet Forhindring, idet Aabningen mellem Knippelsbro var for snæver til at lade det passere igennem. Skibet, der er bygget i Finland, er vel tidligere gaaet igjennem Broen, men uden at være ladet og derfor flydende høiere end dets bredeste Deel, hvorimod det nu, ladet med de med Vand fyldte Tranfade, gaaer dybere. Man har derfor været nødsaget til at tage noget af Skibets Sideklædning, hvilket dog ikke videre vil opholde dets Afgang.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar